förpliktelse

förpliktelse
s (-n, -r) skyldighet, åtagande som måste fullgöras

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • förpliktelse — • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt • ansvarighet, skuld, förpliktelse • löfte, försäkran, utfästelse, förpliktelse, åtagande, loven …   Svensk synonymlexikon

  • utfästelse — • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar • löfte, försäkran, utfästelse, förpliktelse, åtagande, loven • löfte, försäkran, utfästelse, förpliktelse, åtagande, ed, loven …   Svensk synonymlexikon

  • engagemang — • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar …   Svensk synonymlexikon

  • skyldighet — • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar …   Svensk synonymlexikon

  • åtagande — • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt, obligation • löfte, försäkran,… …   Svensk synonymlexikon

  • ansvar — • ansvarighet, skuld, förpliktelse • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar …   Svensk synonymlexikon

  • förbindelse — • förbindelse, samband, sammanhang, kontakt, relation • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar • anknytning, förbindelse, hopkoppling,… …   Svensk synonymlexikon

  • löfte — • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt • löfte, försäkran, utfästelse, förpliktelse, åtagande, loven …   Svensk synonymlexikon

  • obligation — • förbindelse, förpliktelse, åtagande, löfte, åliggande, plikt • förpliktelse, åtagande, förbindelse, utfästelse, skyldighet, engagemang, ansvar …   Svensk synonymlexikon

  • Oscar II. — König Oskar II. von Schweden und Norwegen König Oskar II., vollständiger Name Oskar Friedrich Bernadotte, (* 21. Januar 1829 in Stockholm; † 8. Dezember 1907 in Stockholm), König von Schweden 1872–1907 und König von Norwegen 1872–1905, Herzog von …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”